Na pohledském cvičení humanitárních jednotek a členů Českého červeného kříže se sešli zdravotníci všech věkových kategorií. „Samotná soutěž zdravotníků je pak určena především pro středoškolské a vysokoškolské studenty,“ upřesnila jedna z organizátorek Magda Vojtěchová.

Na účastníky čekalo nabité odpoledne. „Nejprve měli teoretickou přednášku a praktický workshop, kde si vyzkoušeli nejožehavější témata jako je polohování pacienta nebo třeba resuscitace. Pak následovala zdravotnická soutěž a jelikož i zdravotníci potřebují nějakým způsobem ocenit, tak jsme pro ně za odměnu připravili Pevnost Boyard,“ přiblížila Vojtěchová.

Během samotné soutěže si museli poradit s drobnými poraněními, ale i vážnějšími stavy jako jsou popáleniny, zlomeniny, bezvědomí, epileptický záchvat, cévní mozková příhoda nebo třeba poleptání Savem. „Velmi jim dala zabrat autonehoda. Nebyla tam sice poranění, která by neuměli ošetřit, ale bylo to spíše o taktice. Museli se zvládnout postarat o zraněné a zároveň si celou tu situaci zorganizovat,“ prozradila Vojtěchová.

Stanoviště se každý rok mění, takže zdravotníci dopředu neví, do čeho jdou. „Můžu říct, že po soutěži už na nich byla vidět únava, ale celý ten den hodnotím kladně. Odnáší si především praktické zkušenosti, debatují o tom, co se jim povedlo, ale i nepovedlo, a vědí, jak se k těmto situacím postavit,“ zhodnotila Vojtěchová.