Jejich výkony hodnotila odborná porota. Nejvíc početná byla kategorie sólového zpěvu do dvaceti let v kategorii komorního zpěvu byly kategorie pouze dvě. V drtivé převaze soutěžily dívky. Sálem zněly jak písně známých hudebních skladatelů, tak i české lidovky.