„Zvon vážící 200 kilo byl přivezen z Ledče nad Sázavou na bryčce tažené koňmi a doprovázen druhou bryčkou s kostýmovanými postavami. Ty připomínají pořizování nových zvonů ve druhé polovině 19. století po té, co většinu Zahrádky i veškeré vybavení kostela včetně zvonů zničil velký požár v roce 1850,“ informoval za Spolek přátel Zahrádky Jan Čihák.

V roli kněžny Vilemíny se představila hlavní autorka celého projektu zvonu pro Zahrádku, Lenka Lhotková. „Byl to můj nápad, protože ze Zahrádky pocházím. Moji rodiče a prarodiče tady žili. V Zahrádce měli hospodu a kino,“ prozradila Lenka Lhotková. Jak dodala, ji samotnou z Prahy do Zahrádky, tedy do toho ,co z ní zbylo po stavbě vodní nádrže, nic netáhlo, protože jí to místo připadalo smutné a prázdné.

Vše se změnilo, když v roce 2011 vznikl Spolek přátel Zahrádky. „Řekněme, že jsem si uvědomila, kam patřím, odkud pocházím. A to mě vrátilo zpátky do kraje mých předků. Všechno umocnila kniha spisovatele Miloše Doležala o páteru Josefu Toufarovi, který v Zahrádce působil. Proto se také nový zvon jmenuje po něm, zvon Josef. Na jednom koncertě, kterého jsem se v Zahrádce zúčastnila, zazněl symbolický hlas zvonu z reproduktoru, a mě bylo líto, že kostel sv. Víta žádný zvon nemá. V tu chvíli mě napadlo zvon do kostela vrátit,“ popsala Lenka Lhotková, co ji vedlo k tomu, aby zorganizovala tak náročný projekt.

K novému zvonu kostelu sv. Víta pomohla sbírka, sama organizátorka přispěla výrobou keramických zvonků. Výtěžek z prodeje šel na pořízení zvonu. Samotný zvon stál podle Lenky Lhotkové asi 350 tisíc korun. K tomu bylo potřeba provést určité úpravy ve zvonici. Takže náklady celé akce přišly zhruba na půl milionu.

Pro ty, kteří nemohli do Zahrádky přijet, byl zvon v sobotu krátce vystaven na náměstí v Ledči, dále v lokalitě Na Pláckách, Kožlí a Kamenné Lhotě. A byli to právě dobrovolní hasiči z Kamenné Lhoty, kteří v Zahrádce u zvonu stáli po celou dobu čestnou stráž. Před polednem byl zvon přivítán v Zahrádce a vystaven pro veřejnost. O zvonu jeho výrobě informovala zájemce poutavá přednáška zvonaře Rudolfa Manouška.

Kamil Tesárek se přijel do Zahrádky podívat až z Prahy. Jak prohlásil, k Zahrádce ho vážou silné osobní vzpomínky. Cesty na Vysočinu nelitoval. „Nevěřil bych tomu, že se Zahrádka takové slávy dočká. Přednáška pana Manouška byla skvělá. Umí o své práci krásně vyprávět. Čekal jsem suchopárnou odbornou smršť informací z čeho a jak se zvon vyrábí, ale byl jsem překvapen. On svoji práci miluje a je to znát,“ prohlásil s dojetím pan Kamil. Ve 14 hodin zvon posvětil zvon královéhradecký biskup Jan Vokál. Poté byl zvon vyzvednut do věže. Následovala mše svatá. Na závěr mše také zvon Josef poprvé zazvonil.

Kostel sv. Víta je poslední a jedinou památkou na obec Zahrádka která zanikla v 70. letech 20. století kvůli budování vodní nádrže Želivka. Obec Zahrádka o své zvony přišla aspoň čtyřikrát. Dvakrát se zvony roztavily při velkých požárech v letech 1783 a 1850. Zabaveny byly i za obou světových válek. Od druhé světové války byl kostel svatého Víta bez vlastního zvonu. „Páter Toufar, který zde působil po svém vysvěcení až do roku 1948, hned po válce do kostela zapůjčil jeden zvon z kostela v Ježově. Ten zde sloužil až do roku 1975, kdy se Zahrádka likvidovala,“ popsal historii zvonů v kostele Jan Čihák, člen výboru Spolku Přátelé Zahrádky