Setkání s obyvateli se koná v Brodě už několik let. Radnice ho plánovala letos na jaře, ale musela ho kvůli covidu zrušit. „V úvodu přítomné seznámíme se stavem řešení Desatera problémů města, které byly vytipovány na setkání v minulých letech. Výsledkem diskuse pak je seznam problémů, které trápí obyvatele města, proto je navrhují řešit v bdobí 2022 a 2023,“ dodala Kudrnová.

Výstava ovoce zeleniny medu a brambor Přibyslav.
Zahrádkáři sobě: med z Přibyslavi a brambory z Olešenky získaly punc kvality

Diskutéři se rozdělí do několika skupin. Životní prostředí; Školství, výchova a vzdělávání; Veřejná správa, podnikání, ekonomika a strategický rozvoj města; Sociální oblast a zdravý životní styl; Kultura, sport a cestovní ruch; Doprava a bezpečnost. „Také letos je připraven stůl pro mladé, které chceme touto cestou zapojit do diskusí o rozvoji města,“ podotkla Kudrnová.

Novinkou letošního veřejného fóra je pocitová mapa. Ta dává podle Kudrnové lidem možnost aktivně se zapojit a vyslovit názor na vzhled lokality, kde bydlí a co by tam chtěli změnit. „Město výsledky využije jako podklad pro plánování investičních akcí, případně jako podklady pro městskou policii a zajištění bezpečnosti ve městě,“ vysvětlila Kudrnová. Problémy, které vzejdou z tohoto setkání, ještě ověří veřejná anketa, ve které mohou obyvatelé města hlasovat jak formou dotazníků, tak i elektronicky. V posledních letech se na základě těchto setkání podařilo například v Brodě postavit skatepark.