Podle starosty obce Pavla Kubáta dotazník vyplnila zhruba polovina obyvatel Jitkova. Jak se ukázalo, víc než polovina obyvatel Jitkova by si přála plynofikaci. Podle starosty jsou hlavní problém vysoké finanční náklady. Obec si takovou investiční akci nemůže zaplatit sama. Plynofikace by se neobešla bez dotace, která by poté ovšem zavazovala případné zájemce o připojení aby plyn skutečně odebírali. Jednoduché není ani zajištění pitné vody.

Obec Jitkov nemá svůj vodovod, takže ani nemůže postihnou ty, kteří vodou zbytečně plýtvají na úkor jiných. Jenom připojení na veřejný vodovod by ale podle předběžných propočtů vyšlo na 8 milionů korun, a navíc zde nejsou započítány investice do vodovodního řádu v obci. Zastupitelstvo prozatím schválilo zajištění vrtu, který by případně doplňoval vodu do studní při jejím nedostatku.