Ulice i přilehlé chodníky jsou v opravdu špatném stavu. „Skutečně mě mrzí, že je silnice hlučná, různě poslepovaná a chodníky jsou ve špatném stavu, nevhodné pro maminky a staré lidi, kteří tudy procházejí do centra. Nešťastný je současný koncept v histrickém centru města, kde je blíže centru asfalt, který by bylo vhodné podle památkářů rehabilitovat za kostky. Na tento úsek dále navazují kostky a následuje nově zrenovovaná asfaltová vozovka. Nedává to žádný smysl.“ posteskl si Pavel Skála, který podal podnět k projednání rekonstrukce dolní části Havlíčkovy ulice v Ledči nad Sázavou.

Verdikt zastupitelstva ale zněl, že tato ulice opravovat nepotřebuje. „Pan starosta na jednání s Krajskou správou údržby silnic došel k závěru, že komunikace je v poměrně novém a dobrém stav včetně opravených inženýrských sítí, aniž by si předem nechal odborně zanalyzovat skutečný stav,“ pokrčil rameny Skála.

„Dnes k tomu žádné stanovisko nezaujmeme, vezmeme to na vědomí, ale myslím si, že není vhodné ve středu města zaměňovat kostky za asfalt. Většina měst se snaží do center měst kostky vracet. Myslím si, že máme celou řadu komunikací, které jsou v mnohem horším stavu než tato část Havlíčkovy ulice,“ prohlásil na pondělním zasedání zastupitelstva starosta Ledče Zdeněk Tůma.

„Nerozumím motivu pana starosty nevyhovět požadavkům obyvatel, kteří si přejí tichou a důstojnou komunikaci s bezbariérovými chodníky pro všechny obyvatele, ale především pro maminky s kočárky, invalidy a staré lidi, kteří se do města po chodníku bezpečně nedostanou.“ pověděl Sklála.

Poukázání na špatný stav vozovky prý šlo mimo obec. „Dozvěděli jsme se to na schůzce s Krajskou správou a údržbou silnic, kdy jsme řešili úplně jiný problém. Na základě toho jsme vyvolali jednání a dohodli jsme nějakou možnost řešení. To znamená, že bude snížena rychlost na 30 kilometrů v hodině. Měření bude následně opakováno,“ představil možné řešení Tůma.

Problémy s nedodržováním rychlosti by mohl pomoci vyřešit radar. „Jen poznámka na okraj, ta třicítka tam podle mě nic neřeší, protože valná většina z nás jezdí denně po Kuželské ulici, kde je stejná rychlost, a dodržuje ji jen každý dvacátý,“ podotkl jeden ze zastupitelů Petr Vaněk. „To už jsme řešili a chceme tam dát radar,“ odpověděl starosta.

Součástí návrhu na projednání byly i připomínky od obyvatel Havlíčkovy ulice. Většina z nich se shoduje, že stav komunikace je velmi špatný. „Stav vozovky je špatný, ve vozovce jsou nerovnosti po minulých výkopových pracích,“ všiml si jeden z dotázaných. „Komunikace nevyhovující současnému provozu, v dezolátním stavu, na mnoha místech propadlá s vyjetými rygoly,“ uvedl další z obyvatel.

Objevily se však i hlasy, které hovoří proti návrhu na revitalizaci. „Já jsem obdržel od dalších pět lidí, že nesouhlasí s tím, co pan Skála prováděl,“ oponoval Tůma na zastupitelstvu.

Kvůli špatnému stavu silnice je v ulici také zvýšený hluk. „Z výsledků tohoto protokolu vyplývá, že naměřené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku prokazují, že při zjištěném provozu dopravy po komunikaci silnice III/34740, v denní době nedošlo k překročení hygienického limitu hluku v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu Havlíčkova číslo popisné 160, Ledeč nad Sázavou, avšak v noční době došlo k prokazatelnému překročení hygienického limitu hluku v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu Havlíčkova číslo popisné 160, Ledeč nad Sázavou, a to o 0,2 decibelů,“ stojí ve zprávě z Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.

Obyvatelé se šance na opravu ulice nevzdávají. „Teď se o rekonstrukci vůbec nehlasovalo, takže musím počkat na nové zasedání zastupitelstva, podat návrh znovu a pak uvidím,“ prozradil Skála