Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v republice. Každoročně ji pořádá Charita. Výtěžek sbírky putuje na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

„Tříkrálová sbírka nám v roce 2018 pomůže, za přispění dotace z Evropské unie, nakoupit celkem 16 potřebných aut do terénních sociálních služeb, jako je například Charitní pečovatelská služba, Centrum osobní asistence, Středisko rané péče, Domácí hospicová péče nebo Šipka – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi,“ uvedla statutární zástupkyně Oblastní charity Havlíčkův Brod Jana Dománková.

Ve městech a obcích po celé České republice Tříkrálová sbírka probíhala od 1. do 14. ledna.