V rámci oslav uspořádali několik kulturních a sportovních akcí, které byly většinou konány ve spolupráci s městem Chotěboř, které si připomnělo 750 let od první písemné zmínky. Sérii červnových akcí odstartovaly ve 18. června dopoledne ukázky zásahové činnosti, techniky, technických a věcných prostředků.

„V rámci ukázek, které byly určeny zejména pro školáky hasiči předvedli mimo jiné také hašení požárů jedlých olejů, práci lezecké skupiny nebo zásah u dopravní nehody se zaklíněnou zraněnou osobou, kterou bylo nutné vyprostit za použití speciálního hydraulického nářadí. Technika, která byla na místě vystavována, zobrazovala historický vývoj vozidel, která byla na stanici v Chotěboři v průběhu čtyř desetiletí používána," uvedla Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Petra Musilová.

Svoji techniku ale představily i sbory dobrovolných hasičů, na které byla auta postupem doby převáděna v rámci obměny za techniku jinou, novější. „Prohlédnout si návštěvníci akce mohli také speciální kontejnery: kontejner technický a týlový. V prvním zmiňovaném kontejneru mají hasiči technické prostředky, které jsou nezbytné pro řešení mimořádných událostí velkého rozsahu. Tento kontejner mimo jiné zasahoval u pádu mostu ve Vilémově na podzim loňského roku. Druhý, týlový kontejner, vytváří u zásahů nezbytné zázemí pro zasahující záchranáře, tentokrát ale patřil dětem, které si mohly zahrát různé hry nebo se zábavnou formou dozvědět, jaká rizika číhají v domácnosti, jak mimořádným událostem předcházet nebo jak je správně řešit," pokračovala Musilová.

Večer se pak v místním kině se již nesl v duchu ryze slavnostním. Mezi pozvanými hosty byli také všichni současní i bývalí příslušníci, kteří na stanici v Chotěboři sloužili. Na fotografiích byla promítnuta nejenom budova stanice a její proměny, ale díky unikátnímu archívu se podařilo sestavit také spot, ve kterém byly zachyceny největší mimořádné události od roku 1975 až po současnost.

Historie i zásahy

Nechyběly samozřejmě fotografie všech příslušníků a spot se „střípky" zachycující každodenní život hasičů.

„Od starosty Chotěboře Tomáše Škaryda profesionální hasiči dostali k tomuto významnému výročí stuhu k praporu," uvedla Musilová.

Od prvních dní na chotěbořské stanici v roce 1975 až po současnost se velitel stanice chotěbořských profesionálních hasičů Jiří Prchal a Stanislav Pavlíček snažili zachytit veškeré zásadní události v almanachu s názvem 40 let profesionálních hasičů v Chotěboři. „Na 63 stránkách se čtenáři mohou detailně seznámit nejenom s historií stanice, ale také se zásahovou činností, společenským a sportovním životem hasičů. V obrazové příloze jsou fotografie všech příslušníků, kteří na stanici v průběhu čtyřiceti let sloužili. Zachycena je také zásahová činnost a technika," přiblížila almanach Musilová. Společně s autory almanach pokřtil starosta Města Chotěboře Tomáš Škaryd a ředitel územního odboru Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Luboš Vacek.

Zásluhy o vybudování a rozvoj stanice, výborná spolupráce, ale také osobní přínos byly oceněny „Pamětními listy ke 40. výročí". Z rukou Tomáše Škaryda a Luboše Vacka si pamětní listy převzali zástupci místní samosprávy, zástupci složek integrovaného záchranného systému, ale také jedni z prvních příslušníků, kteří na stanici v Chotěboři sloužili.

Vzpomenuta a uctěna byla také památka příslušníků, kteří se tohoto výročí již nedožili.