„Senioři nad 70 let věku mohou od 10. února využívat bezplatné jízdné. K prokazování tohoto nároku mohou využít stávající, nebo nově vystavené seniorské čipové karty typu „S". Při odbavení obdrží jízdenku s nulovou hodnotou, tedy bez odečtu finančních prostředků z elektronické peněženky," uvedla mluvčí brodské radnice Alena Doležalová. Ta dodala, že nevyčerpané peníze si senioři mohou vyzvednout po 10. únoru v informační kanceláři Technických služeb.

„K vyzvednutí nevyužitého jízdného ale musejí cestující přinést čipovou kartu a občanský průkaz," dodala Doležalová. Nulové jízdné se počítá i jedné osobě doprovázející kočárek s dítětem. „Doprovázející osoba kočárku nahlásí u předních dveří řidiči jízdu s kočárkem a dítětem. Řidič otevře střední nebo zadní dveře, kterými následně osoba s kočárkem a s dítětem nastoupí. Vstupovat dovnitř autobusu předními dveřmi za účelem odbavení a opouštět kočárek s dítětem na ulici tedy není nutné," vysvětlila Doležalová.

Třetí novinkou je stanovení přirážky ve výši dvou korun za hotovostní platbu.