V roce 1406, kdy byla připomínaná v souvislosti s vilémovským klášterem a Přibíkem ze Sázavy, se psala Zerussna. Než se název ustálil, proměnil se zejména ve staročeštině ještě několikrát – Zerzyssno (1578), Ržeržissno (1623), Gerissno (1654), Geržicžno, Giržičcno (1787), Jerischno, Geřižno, Giřižno (1843), Řeřišno (1854).

„Základem jména naší obce je známá rostlina řeřicha. Proto máme grafické vyjádření zlaté větévky řeřichy o třech listech a pěti hroznech květů i ve znaku obce. Staročeské žeřucha se změnilo přehláskou v žeřicha. V novém tvaru se již řeřicha v dialektu dále změnila na jeřicha. Nakonec Jeřišno vzniklo příponou a později přešlo do středního rodu. Psali jsme se pod tvary Žeřušna, Žeřišno až se konečně ustálil dnešní název," osvětluje dlouhý vývoj názvu obce a někdy její obtížný pravopis starostka Jeřišna Dagmar Vaňková.

Kdo by váhal, jaká je spisovná podoba příslušného přídavného jména, může nahlédnout do jazykové příručky Naše místní jména a jak je užívat. Autorka Alena Polívková v ní za správný tvar přídavného jména považuje „jeřišenský" a dokládá to, co nás může napsadnout i nad vývojem názvu citované obce, že totiž – „česká a moravská místní jména jsou důležitá pro poznání našich národních dějin, neboť jejich prostřednictvím můžeme zjistit např. údaje o osídlení našeho území, mohou nám prozradit také mnohé ze života našich předků".

PĚT ČÁSTÍ OBCE

Aby názvosloví okolo Jeřišna nebylo málo, obec má ještě pět místních částí, původních vesniček – Heřmaň, Podhořice, Vestecká Lhotka a Chuchel, který má další dvě části Strakov a Chalupy, a ke všemu ještě pod Jeřišno patří chatová osada Rackovice na břehu Sečské přehrady. Všechny leží v Chráněné krajinné oblasti Železné hory a v povodí řeky Doubravy v základní nadmořské výšce 375 metrů.

Shodou okolností je tomu letos 55 let, co se Jeřišno stalo součástí okresu Havlíčkův Brod. Do roku 1961 patřilo do tehdejšího okresu Chotěboř. V obci žije zaokrouhleně tři sta lidí. Současným nejznámějším občanem je akademický malíř Josef Mathias Minařík. Rodák z Ronova nad Doubravou má v osadě Heřmaň ateliér.

Do povědomí společenského života České republiky se hodně zapisuje jeřišenský sbor dobrovolných hasičů.

S dobře udržovanou dřevěnou čtyřkolovou stříkačkou na ruční pohon tlaku vody patří k pravidelným účastníkům celostátního barvitého setkání historické požární techniky v Litoměřicích.

Ivo Havlík