Zařízení se nachází ve Světlé nad Sázavou v ulici Sázavská číslo 598 a je otevřeno po všechny pracovní dny od 14 do 19 hodin. Výjimkou je změna otvírací doby v letních prázdninových měsících, kdy je eNCéčko otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 12 do 15:30 hodin. Další dny je zařízení otevřeno od 13 do 18 hodin. Prostor pro rozhovory je vždy hodinu před otevřením zařízení.

Cílovou skupinu eNCéčka tvoří děti, mládež a mladí dospělí od svých 10 do dovršení 21 let. Ti se nacházejí v tíživé či nepříznivé životní situaci, nebo jsou takovou situací ohroženi. Mezi služby, které klientům nabízíme bezplatně a anonymně, patří například doučování a příprava do školy, informační servis či sociální poradenství.

Amen Khelas

S koncem zimních měsíců byly v zařízení opět pečlivě připravovány nové informační nástěnky, na které navazovaly besedy či vybrané promítací dny. Nástěnky se tematicky zabývají péčí o staré lidi, životem s handicapem (autismus a Downův syndrom) i smyslovým postižením.

Na jaře letošního roku jsme přijali pozvání a za účasti našich klientek jsme se zúčastnili taneční soutěže Amen Khelas pořádané Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Erko Jihlava. Soutěž se konala 21. května. Klientky se sice neumístily, ale důležité je účastnit se, nikoliv vyhrát.

I letošní rok trávíme některé dny s našimi klienty venku. Při vhodném počasí se konají dva většinou sportovně zaměřené dny venku, a to úterky a středy.

V tyto dny při hezkém počasí je klub otevřený pouze na smluvenou dobu, přičemž je na vchodových dveřích vždy vylepena informace o tom, kde se nacházíme.

Venku se snažíme trávit čas aktivně, ale i stále poskytovat služby stejné jako v zařízení, jen v prostředí našich klientů, které jim je příjemnější a v letních měsících mnohdy přijatelnější.

Mimo dnů trávených s klienty venku plánujeme prázdniny zpestřit nějakými výlety. Po loňském úspěchu jsme se rozhodli znovu pro turistický výlet na Stvořidla, který bude spojen s opékáním uzenin. Mezi následujícími možnými výlety je například výlet do ZOO Jihlava.
K dalším plánům zařízení patří i tendence více se otevřít společnosti a navázat opět spolupráci s Domovem pro seniory Světlá nad Sázavou a dále i se školkami či základními školami, kde bychom za pomoci klientů pomáhali s preventivní činností prostřednictvím krátkých divadelních představení.

Hana Fikarová, Oblastní charita Havlíčkův Brod