Testování se koná každou první středu v měsíci. „ A to od 16 do 19 hodin v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod na Rubešově náměstí v budově AZ Centra ve 2. patře,“ upřesnila za organizátory projektu Marie Kudrnová . Jak zdůraznila, testy jsou bezplatné. „Zájemcům nejprve poskytneme takzvané předtestové poradenství a seznámíme je s podmínkami testování, které je anonymní. Jedná se o odběr krve z prstu a výsledek je do 15 minut,“ uvedla Lenka Vrzalová z organizace Rozkoš bez rizika.

Aby měl výsledek správnou hodnotu, neměl by se klient podle Vrzalové za poslední dva měsíce chovat rizikově, například mít nechráněný sex.

Test může mít dva výsledky. „V situaci, kdy rychlotest vyjde negativní, klient odchází. V opačném případě se ještě nemluví o HIV pozitivitě, ale o reaktivním výsledku. Ještě to nemusí nic znamenat, ale s klientem se domluvíme na odběru krve ze žíly k provedení kontrolního vyšetření,“ dodala Lenka Vrzalová. Všem testovaným nabídnou organizátoři potestové poradenství.V některých vážných případech zajistí i psychologickou podporu. Testování bude probíhat až do konce tohoto roku.