Uvedl to místostarosta města Libor Honzárek.

„Z pětačtyřiceti dochovaných obrazů Augustiniánského cyklu a Ze života Svaté rodiny, jejichž autorství je připisováno Jakubu Pischelovi, již radnice nechala odborně ošetřit pětadvacet," uvedl Honzárek. Ten zdůraznil, že historická hodnota uvedených obrazů, které vznikly v letech 1746 až 1756, je pro město Havlíčkův Brod prakticky nevyčíslitelná.

Restaurátoři v současné době ošetřují obrazy nazvané Svatá Monika před biskupem a Rozhovor s matkou o věčném životě.

„Radnice jim za odvedenou práci zaplatí pětaosmdesát tisíc korun," sdělila Milena Kuncířová z odboru rozvoje města havlíčkobrodského městského úřadu.

Na financování postupné obnovy lunetových obrazů, které byly objeveny náhodou asi před deseti lety na půdě bývalého kláštera, dnes sídla Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě, se kromě rozpočtu města podílejí také Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury. „Každoročně necháme zrestaurovat dva nebo tři obrazy. Ošetření všech lunetových obrazů najednou by bylo velmi nákladné," vysvětlil Honzárek. „Odhaduji, že nakonec se výsledná cena zastaví na sumě čtyř a půl, dost možná i pěti milionů korun," podotkl Honzárek.

Větší část zrestaurovaných obrazů je veřejnosti volně přístupná. Umístěny jsou v prostorách úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Také obrazy, které jsou nyní restaurovány, tam budou vystaveny.

Není bez zajímavosti, že havlíčkobrodské lunetové obrazy, jejich rozměry dosahují zhruba tři krát dva metry, zachycují kromě náboženských motivů také zákoutí města z poloviny 18. století.

„Říká se, že Augustiniáni se díky těmto obrazům chtěli zavděčit brodským měšťanům, kteří o chudý řád v pobělohorské době příliš nestáli. Lunety zůstaly na svém místě i po zrušení kláštera v roce 1788, sundány byly zřejmě až na začátku minulého století," uzavřel Honzárek.