Za jednoho psa tady lidé zaplatí 150 korun na rok a za druhého a každého dalšího psa 250 korun. Poplatek za odpad se kvůli nové obecně závazné vyhlášce zvýšil, a to na 390 korun na osobu za rok.

Peníze mohou lidé přinést buď osobně do kanceláře úřadu, nebo poslat převodem na účet městyse 0003528521/0100. V tomto případě je však nutné dát úředníkům vědět prostřednictvím e-mailové adresy podatelna@ceskabela.cz.

„Současně, prosím, uveďte své jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, počet osob trvale hlášených na adrese a počet chovaných psů. Následně vám přidělíme a zašleme variabilní symbol platby s celkovou částkou včetně rozpisu jednotlivých položek,“ informovali zástupci České Bělé na svých webových stránkách.