Rodák z Železných Horek závěr svého života prožil v přibyslavském Domě s pečovatelskou službou, kde jeho mlynářské srdce dotlouklo ve věku 87 let na Štědrý den. Přibyslavský rod Březinů koupil od vrchnosti panský mlýn na Borovském potoce v Železných Horkách 1. července 1757.

„Neznám genealogický strom mé rodiny, ale mohu soudit, že od té doby se na našem mlýně vystřídalo přibližně deset generací mlynářů,” počítal Jindřich Březina autorovi těchto řádků. Právě on v Liščím mlýně jednou provždy domlel.
„Naši práci přerušila válka. V roce 1942 jsme s otcem zrno drtili naposledy, potom nám hitlerovská okupační moc mletí zakázala a za poválečné socializace vesnice se obilí už vozilo do průmyslového mlýna v Havlíčkově Brodě,” vysvětloval, proč v řemesle nepokračoval. Věděl, že s ním starý mlynářský rod vymře po meči, nikdy se totiž neoženil, v Cibotíně měl dvě sestry.

Nejstarší písemný záznam o mlýně pod Horním dvorem v Železných Horkách je starý 450 let, nese datum roku 1569. Objekt tehdy vlastnil Zachariáš z Hradce, stavitel Telče a zámku v Přibyslavi.

Jiří Březina v roce 1757 za celé hospodářství zaplatil 100 zlatých a ještě musel složit 40 zlatých roční zákupní činži. Byl to mlýn emphyteutický (s omezeným vlastnickým právem). To znamená, že v něm platil dědičný pacht. V mlýně se na zvláštní povolení vrchního úřadu také lisoval olej a třel len, tehdy hojně pěstovaný v okolí Borové a Oudoleně. Před sto lety byla přistavěna pila na vodní pohon.

Kolo roztáčela voda z potoka

Obří dubové kolo poháněl náhon Borovského potoka, který - za dnes už vyschlým mlýnským rybníkem - má prudký spád a voda po deštích dolů letí a hučí jako vodopád. Jindřich Březina již nefunkční mlýn prodal na rekreační chalupu, ale měl v ní v trvalé právo jedné světnice. Žel, už mu nesloužily nohy, s berlí se do míst, kam vede jen polní cesta, dostal z Přibyslavi málokdy. Jen občas se tam nechal zavést na vizitu. Už nikoli mlýnského kola, ale studny. Když u ní seděla žabka, symbol čisté vody, byl šťasten.Poslední rozloučení s Jindřichem Březinou proběhne v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové ve středu 2. ledna 2019, obřad začne v 10 hodin.