Ke slovu přijde i exekutor.

Letos poprvé také budou vlastníci popelnic dostávat od obce identifikační známku, kterou si nalepí na popelnici.

Do konce června budou  popelnice vyváženy všem občanům. Počínaje 1.červencem 2012 budou vyváženy popelnice jen těm, kteří budou mít označenou popelnici.

„K tomuto opatření jsme přistoupili proto, že někteří občané nerespektovali splatnost poplatků, někteří se stávali dlužníky do nadcházejících let. Nešlo sice o nijak extrémní částky, zhruba o několik tisíc korun, dlužníci neplatili rok, či dva, ale chceme mít v odpadovém hospodářství pořádek,“ vysvětlil důvod opatření starosta Miloš Uchytil. Obec zavedla další opatření i ve vydávání počtu známek pro rodinné vícegenerační domky, dává možnost požádat o prominutí poplatků za odpad za občany, kteří jsou sice v místě bydliště hlášeni, ale prokazatelně tam nebydlí. Ovšem žádost o prominutí je časově omezena.

Pokud nebude poplatek za komunální odpad zaplacen do 30.června letošního roku, znamená to, že firma Odas přestane vyvážet popelnice.

„Neznamená to ovšem, že tím zaniká povinnost poplatek zaplatit. I nadále bude poplatek vymáhán, dlužník musí doložit, jak komunální odpad likviduje,  budou mu vyměřeny penále ve výši 50 procent dlužné částky. Nyní již začínáme spolupracovat i s exekutorskou kanceláří. Ta přijímá pohledávky od výše tisíce korun, takže  pokud to bude nutné, budeme postupovat i touto cestou,“ varuje dlužníky obecní úřad s tím, že právě dlužníci z let minulých budou první, jejichž pohledávky bude obec exekutorům předávat. V letošním roce činí poplatek za odpad v Nové Vsi 450 korun na osobu starší osmnácti let za rok, u rekreačního objektu je to pět set korun za rok.