K volbám přišlo sedm seniorů, z nichž všichni volili v komunálních volbách a šest z nich v senátních. „V této budově máme celkem dvaapadesát klientů a včera se jich nachystalo sedm. Někteří třeba už nemohou volit ze zdravotních důvodů, ale ti, kteří jsou orientovaní a chtějí, tak přichází pravidelně,“ vyzdvihla vedoucí sociálního úseku Petra Trefilová.

Senioři se o dění kolem sebe aktivní zajímají. „Pravidelně sledují tisk, čtou noviny a zajímají se o dění kolem. Na radu, koho volit, se nás ale neptají. Myslím si, že už mají svůj názor vytříbený lety a zkušenostmi,“ usmála se Trefilová.

Zájem o volby je v domově pro seniory stabilní. „Máme stálé voliče, kteří chtějí volit a účastní se každých voleb. Jediná komplikace byla u klientů, kteří mají trvalý pobyt jinde, ale i to jsme vyřešili s pomocí rodinných příslušníků. Takže u nás volili klienti, kteří jsou v domově trvale hlášeni,“ popsala Trefilová.

Nepatrně více klientů domova přišlo k prezidentským volbám, ale čísla se nijak dramaticky neliší. „Řekla bych, že o komunální volby je podobný zájem jako o ostatní. Jen u prezidentských voleb si myslím, že byl trochu větší zájem díky výrazným osobnostem,“ zamyslela se Trefilová.