Došlo k zúročení více než půlročních příprav Sboru dobrovolných hasičů v Petrkově a na návsi vedle starého hasičského skladiště z roku 1903 byl odhalen nový památník jako vzpomínka na Mistra Jana Husa a také jako vzpomínka na místní občany padlé v 1. světové válce. Za ty byla také sloužena mše, která byla součástí svátečního odpoledne.

Organizátory vedla snaha navázat na nedokončenou myšlenku jejich předků, kterým před sto lety válka překazila oslavy 500. výročí upálení Mistra Jana Husa podle jejich představ.

V roce 1915 zasadili na jeho počest tři lípy, z nichž dvě shlížejí na petrkovské dění dodnes. „Husův balvan", ač již byl vybrán v místním lomu, z důvodů válečné vřavy tehdy již instalován nebyl.

Současníci ideu svých dědů rozšířili o dvě stránky žulové knihy, kroniky, které se obě dotýkají historie Petrkova, ač je od sebe dělí 500 let. Jedna stránka kroniky je věnována osobě Mistra Jana Husa a jeho učení, do druhé stránky této kroniky jsou navždy vytesána jména šesti petrkovských hrdinů padlých v bojích 1. světové války.

S realizací nápadu místním hasičům výrazně pomohl pan Radomír Dvořák, vlastní knihu pak zhotovil pan Milan Krpálek.

Při slavnosti byla také vysazena nová lípa jako vzpomínka na 600. výročí upálení Jana Husa.

Nově osazený „Husův balvan" za zvuku fanfáry odhalili čestný starosta SDH Petrkov pan Josef Culka a za nastupující generaci hasičů slečna Lenka Nováková. Následně byl památník posvěcen panem farářem Jakubem Medem.

Vzpomínkový akt, kterému přihlížely asi dvě stovky místních i přespolních, byl ukončen státní hymnou.

Odpoledne pak pokračovalo koncertem Sklenařinky a večerní taneční zábavou s kapelou AMIX pod taktovkou pana Milana Slaniny.

(dop)