„Úrazové ambulance zachytí nejvíce pacientů, neboť je většinou nutné ošetření lékařem na Emergency či traumatologii. Jen nepatrná část se dostane na dětskou ambulanci," vysvětlila mluvčí nemocnice Petra Černo.

Ošetřeno v úrazové ambulanci bylo okolo 620 dětí.

„Nejčastěji jsme se v letních měsících setkávali u dětských pacientů s pády z kola, skákání na trampolíně a pokousání psem," prozradila vrchní sestra ambulancí chirurgických oborů Dana Tvrdíková.

Otřesy mozku, zlomeniny končetin

V souvislosti s úrazy zdravotníci nejčastěji ošetřovali tržné rány, otřesy mozku nebo zlomeniny dolních a horních končetin či klíční kosti. Některá poranění si vyžádala také hospitalizaci dětských pacientů na dětském oddělení.

Naopak v dětské ambulanci, která funguje ve všední dny dopoledne, a tudíž ošetří jen drobnější poranění, bylo přes letní prázdniny ošetřeno sedm dětí s úrazem a 94 jich bylo pro úraz hospitalizováno. „Celkový počet ošetřených dětí
s úrazy za letní měsíce je tedy 627, z toho 94 hospitalizovaných," upřesnila mluvčí.

Nejčastějším důvodem pro hospitalizaci byly povrchová poranění hlavy, otřesy mozku, zlomeniny končetin a pohmoždění břicha.

„Úrazy nejčastěji vznikaly 
v souvislosti s jízdou na kole 
a pobytem dětí na táborech," sdělila vrchní sestra dětské-ho oddělení Jana Niederlová.

Výrazněji než v letech minulých se objevila poranění způsobená pokousáním psem.


„V letošním roce jsme o prázdninách nezaznamenali žádné tonutí dítěte. Závažnější případy úrazů, které by si vyžádaly převoz do traumacenter 
a podobně, jsme letos na dětském oddělení neřešili," dodala mluvčí.

Obecně vzato, hlavně dětí pokousaných psem rok od roku přibývá. Často se jedná o domácí mazlíčky, 
s nimiž děti neumějí správně zacházet.

Ředitel chotěbořské městské policie Jiří Novotný
a strážník Petra Šotkovská navštěvují pravidelně v doprovodu psa základní i mateřské školy na Havlíčkobrodsku. Strážníci učí děti, jak správně komunikovat se psy a zvířaty vůbec, aby se vyhnuly možným nepříjemnostem.

Pokousání zvířetem, hlavně pak psem, může totiž mít 
za následek u některých jedinců, kromě samotného poranění, i nezanedbatelné psychické trauma. Panický strach ze psů pak člověka pronásleduje třeba 
i po celý život.