Obec Okrouhlice díky starostovi Lubomíru Pospíchalovi vešla ve známost v celé České republice, uspěla nejen v obecní kategorii, ale i v hlavní kategorii Mastercard.

V kategorii projekty obcí získala Okrouhlice první místo za projekt podpory navrácení knih a čtení do domácností nazvaný Našim knihám narostly nožičky. Tento projekt realizuje v knihovně ve spolupráci s Evou Pokornou, která je studentkou vysoké školy, i nositelkou hlavní myšlenky tohoto projektu.

V hlavní kategorii Mastercard centra rozvoje se Okrouhlice umístila na třetím místě s projektem elektronizace veřejné správy, umožňující občanům obce úhradu platební kartou (a to jak kontaktní, tak bezkontaktní), na terminálu na podatelně obecního úřadu a službu cash back nazvaný Nenoste u sebe hotovost aneb v Okrouhlici plaťte, jak potřebujete.

Tento projekt zastřešuje starosta Pospíchal sám, smlouvu o poskytování služeb acquiringu a terminál poskytla obci Komerční banka.

Zároveň si oba projekty mohou všichni obyvatelé obce Okrouhlice vyzkoušet v praxi. Zejména to jsou služby knihovny přes svátky, jež se kvapem blíží.