Důvodem je snaha zlepšit hospodaření s pitnou vodou v obci a naučit některé místní občany ohleduplnosti k potřebám jiných.

Toto na první pohled zvláštní opatření si vyžádalo letošní horké a suché léto, po kterém následoval neméně horký a suchý podzim. V té době se některé obce na Havlíčkobrodsku začaly potýkat s nedostatkem pitné vody.

„Obec Okrouhlice vlastní a provozuje vodojem a vodovodní řad. Zdroje pitné vody jsou celkem čtyři. Studně v katastrálním území Malčín a Lučice u Dobré vody. Zásobování pitnou vodou vynikající kojenecké kvality zajišťuje obec Okrouhlice pro Babice, Okrouhlici, Olešnici a Vadín," informoval starosta Lubomír Pospíchal. Celková vydatnost všech čtyř zdrojů je podle Pospíchala poměrně značná, ale pitnou vodu odebírají nejen domácnosti, nýbrž i místní podnikatelé, hospoda, sklárna, základní a mateřská škola.

„Celková spotřeba pitné vody byla v roce 2014 45 496 kubíků, to znamená, že celková rezerva našich čtyř zdrojů je poměrně značná. Ovšem vždy ve stejné období, loni naprosto ve stejné dny mezi 7. a 11. červnem dochází k poklesu hladiny vody ve vodojemu a k nedostatku pitné vody díky extrémně zvýšené spotřebě vody a to zejména napouštěním domácích bazénů, z nichž mnohé mají obsah až 20 kubíků. Tato situace nastala i letos, kdy v některých domácnostech měli napuštěné bazény, jiným ale chyběla voda k pití i k mytí," popsal situaci starosta Pospíchal.

Nedostatek pitné vody se rozhodli v obci řešit zprovozněním dvou nových vrtů u Olešnice a Lučice, které by měly vodní zdroje v obci vydatně posílit. Čerpací zkoušky byly provedeny letos v listopadu. „Tato investice přišla na více než 700 tisíc korun, ovšem v ceně byl například i podrobný průzkum, pětaosmdesát procent ceny pokryly státní dotace," upřesnil starosta s tím, že ani posílení zdrojů vody v obci nic nevyřeší, pokud se místní nenaučí s vodou hospodařit a chovat se ohleduplně. „Proto jsme letos zavedli vůbec poprvé evidenci domovních bazénů. V praxi to vypadalo tak, že majitelé bazénů mohli svůj bazén zaregistrovat na obecním úřadě, oznámit jeho velikost a kdy se bude bazén napouštět a vypouštět, aby bylo možné zásoby pitné vody regulovat. Někteří majitelé, bylo jich asi dvacet, se na obecním úřadě ohlásili, jiní nám aspoň oznámili, že bazén napouští z vlastní studny nebo si nechají vodu dovážet," popsal starosta Pospíchal, jak celý proces probíhal.

Evidenci bazénů hodlá obecní úřad provádět i příští rok, neboť se dá očekávat, že se horké léto bude opakovat. Zastupitelé rovněž uvažovali o možnosti zakázat celoročně napouštění bazénů pitnou vodou z vodovodního řadu obce, ale to bude předmětem dalších diskusí na jednáních zastupitelstva.