Měl by končit před Popeleční středou, kterou začíná čtyřicetidenní půst, končící Velikonocemi. Ve Světlé nad Sázavou si užili rozpustilého dovádění masek o týden později.

Vysvětlení je prosté, tradici masopustu s maškarním průvodem zde v roce 2010 oživili učitelé a žáci Základní školy Komenského a pokračují s ní dodnes. Konání masopustu před Popeleční středou zabránily jarní prázdniny a před nimi ještě vrcholící pololetí školního roku.

Tak jako každoročně vyšel v úterý odpoledne průvod masek vedený panímámou a laufrem od budovy školy a došel k radnici na náměstí Trčků z Lípy, aby požádal podle tradice pana starostu o povolení masopustního průvodu masek městem. Bylo krásné, že se i nejvyšší představitelé města dokázali aktivně zapojit do tohoto veselí.

Starosta Jan Tourek s místostarostou Josefem Hnikem, oblečeni do kostýmů čarodějnic vydali svolení s tím, aby se masky veselily, nikomu neškodily a pobavily všechny přihlížející. Tím začal před radnicí skutečný rej masek, na pódiu proběhla tradiční soutěž o nejzajímavější masky a vše končilo poražením kobyly. Žid nejprve přečetl její hříchy, oznámil, jak bude naloženo s částmi poraženého zvířete a po té dal povel rasovi, aby vykonal svoji povinnost. Po zákroku rasa kobyla na pódiu padla a tím skončil 7. masopust novodobé historie ve Světlé nad Sázavou.

Jiří Víšek