Jedná se o silnici první třídy 1/34 v majetku státu. Na investici Ředitelství silnic a dálnic ČR zpracovalo projektovou dokumentaci a v současné vybírá zhotovitele stavby.

„Bude-li soutěž ukončena podpisem smlouvy se zhotovitelem v řádném termínu, lze předpokládat, že realizace celé stavby proběhne v letošním roce," informovala ředitelka jihlavské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová.

S detailnějšími informacemi o technickém řešení stavby, dopravních opatřeních v průběhu vlastní stavby a s časovým harmonogram havlíčkobrodskou veřejnost seznámí investor, tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

„Protože se tato významná dopravní akce, kterou bude provádět Ředitelství silnic a dálnic ČR dotkne zejména našich obyvatel, naplánovali jsme v úterý 21. března od 16 hodin na toto téma setkání s občany. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a projektant stavby zodpoví přítomným otázky týkající se např. fungování autobusových zastávek, přechodů pro chodce či parkování v Humpolecké ulici. Pozváni na besedu budou i zástupci dopravní Policie ČR," upřesnil místostarosta města Libor Honzárek.

Druhým tématem veřejného setkání, které se uskuteční v sále Staré radnice, bude i nový systém v havlíčkobrodské městské hromadné dopravě.

(dol)