V rámci opravy komunikace došlo ve spolupráci se společností Vodovody a Kanalizace Havlíčkův Brod a.s., k rekonstrukci vodovodu a kanalizace a následně ke kompletní opravě povrchu komunikace včetně chodníků. Tato rekonstrukce si vyžádala náklady ve výši přes pět milionů korun, včetně DPH. Termín uskutečnění projektu byl smluvně stanoven do 31. 12. 2016. Dřívější předání silnice ještě před termínem se podařilo podle odboru samosprávy městského úřadu v Ledči díky firmě Porr a. s. z Prahy, kterou město vybralo ve výběrovém řízení.

Zkrácením termínu plánované opravy úseku komunikace v ulici Ke Stínadlům o devět dnů bylo umožněno dříve zrušit znepříjemňující dopravní omezení, které v této lokalitě trvalo více než tři měsíce.

Při převzetí díla byl zároveň ledečskou radnicí vypracován soupis menších nedodělků nebránících v užívání díla, které budou dodavatelem odstraněny v závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději však do 30. 4. 2017. Jedná se například o vyčištění komunikace a jejího uvedení do původního stavu, dále terénní úpravy včetně založení trávníku.