Získat co nejvíc státních dotací, které by ušetřily obecní peníze na další potřebné aktivity. To je pro letošní rok jedním z hlavních cílů vedení obce Věžnice.

„V letošním roce bude nejvíce finančně nákladná oprava mostu v dolní části obce Věžnice a s ní spojené úpravy veřejného prostranství, inundační otvory a oprava komunikace. Tato akce bude stát okolo pěti milionů korun, bude jí provádět firma, která vyhrála výběrové řízení, a sice firma Chládek a Tintěra z Havlíčkova Brodu," informoval starosta Josef Málek.

V letošním roce dojde ve Věžnici také k úpravě návsi v horní části obce, a to především k odbornému prořezání vzrostlých stromů, k jejich ošetření proti škůdcům.
Kromě toho se také vedení obce rozhodlo vysázet dvě nové lípy jako náhradu za dva stromy již pokácené. Podle starosty Josefa Málka získala obec na tuto akci dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ve výši cca 3,8 milionů korun.

Investice potřebuje kulturní dům i cesty

Další letošní akcí, kterou ve Věžnici chystají, bude výměna všech oken a dveří v budově číslo popisné  45. Jedná se o místní kulturní dům, který je zároveň hospodou i prodejnou. „Současně bychom rádi vymalovali také sál. Tato akce by měla stát zhruba 250 tisíc korun, o dotace jsme žádali z programu obnovy venkova," upřesnil Málek. 

Dotace se snaží ve Věžnici také získat na opravu cesty ke Kukli. O úpravě a ceně se bude jednat. Pokud je obec nezíská, dojde asi jen k nejnutnější opravě, která bude spočívat pouze ve vyspravení děr.
„Zažádali jsme také o dotace v rámci MA21 a malý projekt jsme zpracovali na výsadbu stromů podél polních cest," doplnil starosta Málek.

O dotace nežádá ale jen obecní úřad, dotace také žádají sportovci na stavbu kabin. Tato stavba bude stát 520 tisíc korun. Pokud se jim nepodaří peníze sehnat, bude  muset stavbu kabin hradit obec ze svého rozpočtu.