Na dvou třetinách opravovaného tělesa je dokončena betonáž a izolace budoucí vozovky, která nyní již dostává první vrstvu asfaltové směsi a je na izolační pásy nanášena ručně (na snímku).

U zbývající třetiny je dokončováno armování, které v příštím týdnu zalije směs betonu  a po zatvrdnutí dojde k položení izolace. Tím jsou vytvořeny podmínky pro dokončení stavby k poslednímu listopadu.

Jaroslav Švanda