Peníze získá například obec Krásná Hora, Horní Krupá či město Havlíčkův Brod. O konečném rozdělení dotací rozhodovala krajská rada v úterý.

„Krajští radní doporučili zastupitelstvu ke schválení celkem 79 žádostí od měst, městysů, obcí, církví, ale i fyzických a právnických osob za téměř třináct milionů korun. Peníze z dotace budou použity například na opravu zámeckých budov, kaplí, kostelů, soch, kašen, židovských hřbitovů nebo také na renovaci varhan a lunetových obrazů," informovala Jaroslava Panáčková z odboru kultury Kraje Vysočina.

Nejvíce peněz, tedy přes tři sta tisíc korun, poputuje například do Hrotovic na úpravy zámku nebo do Krásné Hory na opravu varhan v kostele svatého Jana Křtitele, který je v majetku římskokatolické farnosti Lipnice nad Sázavou. V jádru pozdně gotický kostel byl za husitských válek zničen. Dnešní raně barokní podobu získal na konci 17. století. Z této doby pocházejí unikátní malované vstupní dveře s motivem Předání klíčů svatému Petrovi.

Dotace však pomohou také s menšími projekty, jako je například úprava památníku obětem obou světových válek v Horní Krupé. „Dotaci bychom rozhodně uvítali. Pomník je ve špatném stavu, zarůstá mechem. Když se ukázala možnost požádat o dotace kraje, neváhali jsme," říká starosta Horní Krupé Josef Jelínek. Náklady na rekonstrukci pomníku jsou asi šedesát tisíc korun. Obec by mohla získat v dotacích až osmdesát procent z nákladů, zbytek by hradila obec.

Lunetové obrazy obnovují již tři roky

Finanční injekci od hejtmanství dostane také Havlíčkův Brod, který již více než tři roky postupně restauruje takzvané lunetové obrazy. Jedná se o poměrně rozměrná díla, celkem pětačtyřicet obrazů, které město získalo od státu ze zrušeného augustiniánského kláštera v Havlíčkově Brodě.

První tři obrazy, s nimi i oltářní obraz z kostela Nejsvětější Trojice, už odborným restaurátorským zásahem prošly před třemi lety. Jak podotkl radní Tomáš Hermann, stát předal městu lunetové obrazy v tristním stavu. Po skončení umělecké opravy by se některé z lunetových obrazů měly objevit v interiérech Staré radnice.

Pokud se nenajdou další vhodné prostory, poputují do depozitáře. Soubor havlíčkobrodských lunetových obrazů sestává ze dvou cyklů. Jde o cyklus ztvárňující různé momenty ze života sv. Rodiny a dále o cyklus augustiniánský. Ten zobrazuje výjevy především sv. Augustina a sv. Moniky. „Obrazy, o kterých je řeč, představují poměrně kvalitní barokní umělecko-řemeslnou práci z poloviny 18. století. Autorem maleb je Jakub Pischel. Obrazy byly zhotoveny na zakázku augustiniánského kláštera. Jsou zajímavým historickým pramenem dokumentujícím architektonickou podobu kláštera i města v období jejich vzniku. Na některých obrazech jsou klášter a město vyobrazeny," uvedl brněnský historik Richard Procházka.

Více než stovka žádostí

V letošním roce obdržel krajský úřad 115 žádostí v celkové požadované výši téměř 21 milionů korun. „Komise posoudila všechny došlé žádosti a na základě hodového hodnocení rozdělila projekty na ty, podpořené v plné výši, částečně krácené a 34 žádostí nebude podpořeno vůbec. Výsledné zhodnocení se objeví na webových stránkách kraje. Mezi nimi převažují zejména menší soukromé objekty ve vlastnictví různých fyzických osob," vysvětlila Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Jedna z doručených žádostí musela být vyřazena z důvodu administrativního nesouladu a jedna žádost byla vzata zpět. „Kraj Vysočina podporuje obnovu kulturních památek už od roku 2004 a za tu dobu bylo proinvestováno 482 milionů korun, přičemž Kraj Vysočina se na této sumě podílel částkou 154 milionů korun, zbytek zaplatili vlastníci regionálních památek a obce," zdůraznila Jaroslava Panáčková.