Bouřku, která se koncem srpna prohnala městem Ledeč provázely silné a prudké přívalové srážky.  Podle informací meteorologů v době největší intenzity deště spadlo během 1,5 hodiny 35 milimetrů srážek, což odpovídá intenzitě, jaká se v oblasti středních Čech opakuje jednou za 10 let. V důsledku toho došlo k zvednutí hladiny místního zatrubněného potoka pod částí komunikace v ulici Hrnčíře.  Korytem se valilo množství různého materiálu, který postupně způsobil úplné zanesení zatrubněné části potoku. Následně došlo tlakem vody k poškození zatrubnění a k vážnému poškození části komunikace.

Rozsah poškození byl havarijní a před obnovením provozu na komunikaci je nutná její celková rekonstrukce. Protože na opravu silnice bylo požádáno o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, byla prozatím provedena pouze provizorní oprava. To znamená, že byla odstraněna vrchní poškozená vrstva a nahrazena novým asfaltem.

Ilustrační foto.
Nejvíc problémů dělají řidiči v Chotěboři a Ždírci v oblasti dopravy

Protože se jedná o provizorní opravu, nesmí na komunikaci vjíždět vozidla nad 3, 5 tuny. Kompletní opravy plánuje město Ledeč na příští rok 2020 v návaznosti na získání dotace a dotační podmínky. Nejsmutnější na celém případu je podle Břetislava Dvořáka, vedoucího odboru výstavby a životního prostředí, skutečnost, že voda přitekla do města pouze dvěma drobnými bezejmennými toky, které v letním období dokážou i vyschnout. Běžně v nich hladina dosahuje pouze několik centimetrů. Tyto toky přivedly z okolních polí takové množství vody, které dokázalo napáchat škody i na majetku města.