Zkrátka ale nepřijdou ani ochránci přírody. Na pozemcích u silnice, kde byly pokáceny staré stromy, bude na podzim vysazena nová zeleň.

Jako blesk z čistého nebe zasáhlo některé občany ze Ždírce nad Doubravou, Krucemburku a okolí kácení aleje podél uvedené komunikace. Rozhořčení lidé  si stěžovali telefonáty či e-maily na České inspekci životního prostředí, Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy nebo na příslušných obecních úřadech.

Všichni stěžovatelé se ale dozvěděli, že  kácení vzrostlých a letitých stromů bylo řádně  povoleno a proběhlo v souladu se zákonem.
„Pro někoho to byla těžko uvěřitelná slova, ale je to tak. Za ždíreckou radnici chci pro-hlásit, že plně chápeme všechny stěžovatele. Neznám úředníka, který by měl radost z toho, že povoluje kácení stromů," uvedl starosta města Jan Martinec.

Silnice opravu nutně potřebuje

Stav vozovky a její následnou opravu si podle starosty prostě vyžádal velkou oběť. Stromy podél cest byly historicky sázeny u pět metrů širokých zemských cest jako ochrana pro koňské povozy před palčivým sluncem. „Jihlavské ředitelství silnic a dálnic řešilo, jak opravit dotčený úsek silnice několik let. Starostové od Žďáru nad Sázavou přes Škrdlovice, Karlov, Vojnův Městec, Krucemburk až po Ždírec zaslali před několika lety petici, aby ředitelství  stav silnice mezi Žďárem a Ždírcem řešilo. Nakonec jihlavská správa vyčlenila peníze na nový koberec, ale ten skončil u tabule Krucemburk,  a to z toho důvodu, že další úsek silnice na Ždírec neměl potřebné šířkové parametry. Letos se tedy dočkáme pořádné opravy také my, Ždírečtí," pokračoval starosta Martinec.

Takže nejde o úřednickou zvůli. Silnice byla ve velmi špatném stavu a opravy nutně potřebovala, což potvrzují i někteří místní řidiči. Silnice byla podle jejich názoru tak rozbitá, že auta jezdila středem vozovky.

Vozovka bude po opravách snížena o 12 centimetrů. Nově budou položeny dva koberce o síle 12 centimetrů, upravena bude i krajnice. To vše od tabule Krucemburk až po křižovatku „na kanále" ve Ždírci nad Doubravou.

Již nyní připravuje město a  ředitelství silnic a dálnic výsadbu nové zeleně. A to na pozemcích mezi silnicí a stezkou.

„Po jednání s vlastníky pozemků lze sdělit, že díky maximální vstřícnosti všech  vlastníků město buď pozemky vykoupí nebo smění. To je základní podmínkou pro výsadbu nové zeleně," vzkázal ochráncům přírody starosta Martinec.

„Předpokládáme, že při opravě silnice upravíme zároveň i příkop a přilehlý svah do civilizované podoby a v případě potřeby bychom nechali vyhotovit i geometrický plán skutečného stavu silničního tělesa. Mezitím bychom zajistili zpracování ideového návrhu výsadby. V každém případě bychom výsadbu realizovali na naše náklady a určitě až na podzim – jednak bude terén už upraven a jednak je to lepší pro uchycení sazenic," informovala ždírecký městský úřad Marie Tesařová, ředitelka ŘSD  Jihlava.

Výsadba zeleně bude provedena na podzim letošního roku, a to proto,  že ŘSD bude v rámci opravy silnice upravovat i příkopy a svah. Teprve po ukončení všech zemních prací bude možné vysázet novou zeleň.

„ŘSD na své náklady zajistí zpracování ideového návrhu výsadby a vlastní výsadbu bude realizovat na svoje náklady. Lze tedy věřit, že po opravě povrchu silnice bude alespoň částečně zacelena ona rána v přírodě, která vznikla pokácením aleje mezi Ždírcem a Krucemburkem," konstatoval starosta Martinec.