Opět se budeme snažit část prací provést svépomocí", informuje za Nadační fond, založený s cílem zajistit opravu kostela, Věra Kovandová.

Ta dále pokračuje: „Podáváme žádost o dotace, jelikož se částka na opravy výrazně navýšila. Původně jsme s pracemi na odvětrání kostela nepočítali, ale v průběhu započatých prací na jiných opravách bylo zjištěno, že odvětrání kostela je nevyhnutelné. Opravy vnitřku kostela by měly být zakončeny celkovou výmalbou.  Náklady na stavební práce jsou vyčísleny téměř na 900 tisíc korun." Souběžně s opravami již domlouvá nadační fond také akci k výročí umučení pátera Josefa Toufara.

Dne 23. února organizuje občanské sdružení Mladí lidovci  pouť do Číhoště. Sraz účastníků poutního pochodu bude v Ledči nad Sázavou, po mši svaté se uskuteční beseda o církvi v 50. letech. Jako hosté jsou pozváni například  Miloš Doležal, autor knihy o páteru Toufarovi, Jindřich Zdeněk Charouz, církevní historik a  herečka Jana Franková. Mše svatá i beseda se uskuteční na místní faře, jelikož kostel již bude uzavřen z důvodů stavebních prací.

Nadační fond ve stejný den, tedy 23. února, srdečně zve na benefiční koncert, který se pořádá k uctění památky  pátera Toufara.

Koncert se, z důvodu stavebních prací v číhošťském kostele, uskuteční v kostele sv. Václava ve Světlé nad Sázavou od 16.30 hodin.

„V podání účinkujících,Jaroslava Vodrážky, varhanního mistra a skladatele a Dětského souboru při chrámu Páně v Klášterci nad Orlicí, důstojně uctíme památku na číhošťského kněze. Vstupné na tuto akci bude opět dobrovolné, výtěžek sbírky použijeme na nutné opravy kostela v Číhošti," zdůrazňuje Věra Kovandová.