Jez je mezi vodáky známý tím, že nemá propust a teče přes něj tak málo vody, že se nenechá přejet, a lodě se musí přenášet. Zejména po letošní zimě a jarních přívalech vody byly kameny jezu již značně uvolněny a v některých místech zaneseny bahnem, proto se správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, rozhodl provést důkladnou jeho opravu.

Všechna voda Sázavy byla během opravy převedena do souběžného náhonu, a tak je celá plocha jezu bez vody, pro turisty a vodáky je to málokdy vídaný pohled. Dělníci nejprve pomocí wapu tlakovou vodou důkladně vyčistili spáry kamenů levé poloviny jezu a začali  je spárovat cementovou směsí. Až bude tato polovina hotova, budou stejným způsobem pokračovat na té druhé.

Jiří Víšek