„Poslední tři roky probíhají na fasádě kostela intenzivní úpravy. Práce financuje částečně Ministerstvo kultury, které na opravy věnuje ročně dotaci 450 tisíc korun, dále město a farnost,“ informoval místostarosta Přibyslavi Michael Omes (KDÚ-ČSL). Loni město Přibyslav věnovalo na opravy přes 1,2 milionů korun, letos dva miliony korun. Podle místostarosty Omese jsou úpravy fasády kostela náročné a drahé. V minulosti se sice nějaké opravy na kostele prováděly, ale ty spíš situaci do budoucna zhoršily. Doslova medvědí službu podle místostarosty Omese prokázal totiž kostelu stavební zásah, který se zde uskutečnil asi v 70. letech dvacátého století, kdy byl ke zdi kostela umístěn betonový val, který měl možná stavbu chránit, ale stal se pravý opak. Val vyvolává vlhko a drží ho stabilně uvnitř kostela.

Metoda unikátní, ale drahá

Ze všech zdí kostela je třeba nahromaděnou vlhkost pečlivě odstranit. To se podle místostarosty Michaela Omese daří unikátní chemickou metodou.

Představení Mrazík
Mrazík v podání chotěbořských dětí sklidil velký úspěch

„Do zdí se vpraví speciální látka, která zdivo zbaví soli. Ta pak nebude nasávat vlhkost. Je to velice účinná metoda, kterou teprve nyní povolili památkáři. My sjsme ji už vyzkoušeli vse staré budově tělocvičny základní školy,“ popsal místostarosta celý postup. Investice do opravy fasády proto byla rozdělená na několik etap. První začala v roce 2015. Podle přibyslavského starosty Martina Kamaráda se v současné době práce dostaly do čtvrté etapy. „Letos pokračují opravy na plášti kostela, následovat budou opravy kamenného soklu a obložení kostela,“ upřesnil místostarosta Omes. Na financování oprav se bude podílet město, farnost i Kraj Vysočina.

Zasáhlo počasí

„Ve spolupráci s městem Přibyslav, které se k obnově kulturní památky kostela staví velice vstřícně a odpovědně, i s Ministerstvem kultury ČR, můžeme říci, že práce na fasádě kostela už jsou za svou polovinou,“ konstatoval farář Pavel Sandtner. Nyní je potřeba je dokončit severní stranu kostela a provést ve spodní části obložení žulovými deskami, aby fasáda lépe dýchala. Předpokládané výdaje dosáhnou ale něco kolem pěti milionů korun. Navíc se proti organizátorům oprav spiklo počasí.

Poslední velká vichřice poničila budovy ve farním dvoře, poškodila krytinu na střeše kostela a nalomila kříž na vrcholu střechy, který museli sejmout odborníci. Tím se letos výdaje na opravu kostela velkou měrou navyšují. Jak připomenul starosta Martin Kamarád, kříž ze střechy kostela spadl už jednou v roce 1926.

„Proto farnost vyhlásila za administrativní pomoci města veřejnou sbírku na území Kraje Vysočina. Sbírka probíhá od 20. 12. 2018, trvat by měla dva roky. Kdyby se podařilo ve sbírce získat aspoň milion korun, bylo by to skvělé,“ podotkl místostarosta Michael Omes tím, že vlastníkem kostela je sice církev, ale kostel v Přibyslavi slouží také jako kulturní centrum Přibyslavi. V kostele se pořádají koncerty v areálu fary kulturní akce. Dárci mohou věnovat peníze na přibyslavský kostel do pokladniček na sbírkových místech, farnost bude pořádat také benefiční akce, kostelní sbírky, vedení farnosti chce navštěvovat a kontaktovat sponzory, časem snad i občany, pokud budou ochotni pomoci. Dárci si mohou nechat vystavit potvrzení o daru, kvůli úlevě na daních.

Koncert ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod
Hudebníci z brodské základní umělecké školy ukázali, co umí