Dle sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR by měl být veškerý provoz převeden od 13. září do pravé poloviny již opraveného mostu. Průchod pěších zůstane zachován po provizorní lávce. Od letošního května je provoz na Humpolecké převeden na mostní provizorium umístěné vedle opravovaného mostu. Doprava je řízena kyvadlově pomocí světelné signalizace. Mostní provizorium je čtyři metry široké a 41 metrů dlouhé. Rychlost jízdy je omezena na 20 kilometrů v hodině. Vzhledem ke složitému dopravnímu napojení před a za provizoriem a složité manipulaci těžkých vozidel, zvláště kamionů, lze předpokládat zdržení a tvoření kolon vozidel.