O záchranu a oživení kostelů svatého Jiří v Řečici, svaté Markéty v Loukově a svatého Martina v Dolním Městě usiluje léta sdružení Přátelé podlipnických kostelů. „Kostelní budovy se už podařilo zajistit, ale na obnovu čeká podstatná část vzácných fresek," uvedl při víkendové svatomarkétské pouti v Loukově zástupce sdružení a lipnický kastelán Marek Hanzlík.

V Loukově se dokončují menší zednické práce. „Jinak se nic nedělá, protože jsme letos nezískali žádnou dotaci. Udržuje se stav, který byl dosažen," řekl Hanzlík. Kulturní akce s poutěmi v kostelících ale pokračují.

Nástěnné malby, zobrazující výjevy z bible a ze života svatých, pocházejí ze 14. století. Jsou ve všech třech kostelech. Jejich obnovou má vyvrcholit snažení o záchranu památných kostelů. V odložení restaurátorských prací ale kastelán nevidí velký problém. „Stav kostelů je stabilizovaný, není tam nebezpečí z prodlení," vysvětlil Hanzlík.

O tomto víkendu se konal 26. den pro podlipnické kostely. Návštěvníci zcela zaplnili loukovský kostel při sobotním benefičním koncertu i při dnešní poutní mši. U kostela se pak hrálo divadlo pro děti. Otevřeny byly při této příležitosti všechny tři kostely a konaly se v nich komentované prohlídky. Poslední letošní den pro podlipnické kostely bude na svatého Martina. Sdružení má v plánu také uspořádat vánoční koncert.

O záchranu kostelíků se Přátelé podlipnických kostelů snaží od roku 2001. Za tu dobu se podařilo získat od státu, obcí, sponzorů a z veřejných sbírek asi 15 milionů korun.