Práce naplánovala stavební firma na osmnáct týdnů. Práce se uskuteční na skoro tři kilometry dlouhém úseku obchvatu mezi ulicí Masarykova a Žižkova a to na pěti místech. Podle názoru Milana Kadlece jednoho z obyvatel sídliště který poblíž obchvatu bydlí, nejsou špatné jen stěny, ale celý obchvat. „Tohle není žádný obchvat, ale jen vnitřní silnice a pořádně přetížená. Stěny to nezachrání. Ta silnice měla být kus od města,“ poznamenal.

Brodská nemocnice potřebuje prostory pro oddělení a nová parkovací místa
Nemocnice v Brodě chce stavět nový pavilon a parkovací dům. Problém jsou peníze

Plánovaná úprava protihlukových stěn v pěti místech obchvatu vychází z měření hluku z dopravy a z výsledků zpracované akustické studie. „Stavební úpravy musejí zajistit dodržení hygienických limitů hluku v denní i v noční době ve výhledu dalších dvacet let,“ zdůraznil Buček. V některých úsecích dojde k demolici starých stěn. V dalších úsecích dělníci stěny prodlouží a výrazně zvýší. Materiál musí splňovat kategorii vzduchové neprůzvučnosti a kategorii zvukové pohltivosti. „Práce jsou plánované za provozu s lokálním omezením při krajnici a části pravého jízdního pruhu severovýchodního obchvatu obchvatu ve směru od ulic Pražská a Masarykova.