Nejprve byla odstraněna parotěsná fólie včetně tepelné izolace, následně byla provedena montáž nově navržených přídavných vaznic střechy. Všechny tyto práce probíhaly uvnitř haly.

Dalším krokem byla podle odboru majetku a investic městského úřadu v Ledči postupná výměna střešního pláště a nátěry vnitřních konstrukcí. Původní smluvní termín dokončení prací byl 18. srpna 2017. Zastupitelstvem města byl dne 14. srpna schválen dodatek smlouvy s firmou, jehož předmětem bylo mimo jiné i prodloužení termínu dokončení prací do 15. září 2017, kdy proběhlo předání hotového díla.

Tento dodatek nijak neohrozil zahájení hokejové sezóny. Termín byl prodloužen hlavně z důvodu dokončovacích prací vně zimního stadionu. Zahájení hokejové sezóny proběhlo 1. září  a první veřejné bruslení 6. září.

V souvislosti se zimním stadionem je také podle starosty Zdeňka Tůmy nutné zmínit, že stavební firma před zahájením sezóny ještě stihla provést nátěr povrchu pod ledovou plochou. O kvalitní led v nové sezóně by se měla postarat nová elektrická akumulační rolba na úpravu ledu typu WM Mammoth electro, pořízená v letošním roce.