Vy se nebojíte? Vždyť je to blázen! V zinscenovaném mini příběhu jde o zcela běžnou denní situaci. Poštovní doručovatelka nese balíček člověku, o kterém okolí tvrdí, že je nebezpečný šílenec. Celý minipříběh, který se natáčel v nedaleko kostela sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě, je zpracován ze dvou pohledů. Poprvé z pohledu duševně nemocného člověka, kterým je ve filmu pan Růžička, za druhé z pohledu poštovní doručovatelky.

„Pošťačka má po varování sousedky strach z muže, kterého ostatní považují za blázna. Přesto má profesní hrdost, balíček doručí a poznává, že mladý muž vlastně není vůbec nebezpečný. Naopak si uvědomuje, že mu k úlevě stačila úplná maličkost – vlídné slovo,“ popsala hlavní obsah filmu fundrasingová specialistka FOKUSU Vysočina, Lucie Kunstová. (Fundraiser je osoba, jejíž náplní práce je především získání financí na obecně prospěšnou činnost. Týká se většinou neziskových, rozpočtových a příspěvkových organizací, popřípadě obcí, obchodních společností nebo jednotlivých osob - pozn.red).

Naopak mladík, zavřený ve svém bytě, cítí úzkost. Takovou, že nemůže ani nic dělat. Trápí se a bůhví, kam by jeho den směřoval, kdyby se nerozezněl zvonek. Ano, to se ozvala pošťačka, která mu má doručit balíček. Její vlídné slovo mu pomůže otevřít oči i duši. Na jeho tváři se objeví úsměv. Možná mu pomohla víc, než si sama myslela….

Stigmata a stereotypy

„Tvorbou těchto videí jsme chtěli poukázat na fakt, že mnohým z nás, a to nejen duševně nemocným, nebývá často dobře. Je pak strašně jednoduché, aby vás okolní svět odsoudil a odřízl se od vás. A přitom někdy stačí opravdu málo, abychom pomohli jeden druhému,“ říká Lucie Kunstová. Podle jejího názoru je velká část společnosti ve vnímání duševně nemocných, ale i jinak handicapovaných, svázána stigmaty a stereotypy.

„A jednou z částí naší práce je to, abychom zbytečné předsudky a obavy ve společnosti bořili. Lidé, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní, jsou běžnou součástí naší populace. Je dokázáno, že nějakou osobní zkušenost s duševní nemocí má velké procento obyvatel naší republiky. A přitom jsou to lidé, kteří mají své rodiny, plány a sny. Proto jim chceme pomáhat a ukázat ostatním, že i maličkost může někomu pomoci k získání sebedůvěry a pocitu plnohodnotného života. Moc děkujeme všem, kteří se na videu podíleli, ale i těm, kteří jinak FOKUS Vysočina podporují,“ dodává Lucie Kunstová.

Miniseriál FOKUSu lze vidět nejen na webu a facebooku společnosti, ale třeba také v některých nemocničních čekárnách nebo kinech.

FOKUS Vysočina vznikl už v roce 1992. V současné době má svá střediska v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Chotěboři a Hlinsku. Zabývá se prací s duševně nemocnými, s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením, provozuje také dobrovolnická centra a sedm chráněných dílen.