Zjistila, že v Havlíčkově Brodě a jeho příměstských částech bylo během monitoringu, který probíhal v letech 2012 a 2013, nalezeno 34 lokalit s výskytem netopýrů.

„Na osmi místech byl přesně dohledán netopýří úkryt, osmnáct lokalit bylo označeno jako úkryt potenciální a osm bylo zapsáno jako pravidelné netopýří loviště. Netopýři se v naprosté většině případů nalézali ve starých nezrekonstruovaných domech. Na území města bylo pomocí bat-detektoru zastiženo šest druhů netopýrů: netopýr vodní, netopýr rezavý, netopýr hvízdavý, netopýr večerní, netopýr pestrý a netopýr ušatý," uvedla autorka studie Petra Hlaváčová.

Při inventarizaci hnízdišť kavky obecné, ta se uskutečnila v roce 2011, ornitologové nalezli 89 budov, kde tento ptačí druh hnízdil. Celkem zde bylo zjištěno 218 hnízdících párů. Největší část populace, šlo o více než  95 procent párů,   hnízdilo v komínech. „73 procent populace hnízdí na tří a vícepatrových domech. Kavky totiž preferují především starší domy, u nichž neproběhly rekonstrukce. Během práce bylo zjištěno i několik případů neúmyslného, ale i úmyslného zničení kavčích hnízdišť. Celková zimující populace v Havlíčkově Brodě čítá 650 až 700 jedinců," konstatovala Hlaváčová.

Cíl: Předejít zániku hnízdišť

Výsledky odborné studie by měly podle jejího vyjádření sloužit místním orgánům ochrany přírody k tomu, aby se předcházelo dalšímu zániku hnízdišť těchto chráněných druhů.

S celou studií, která obsahuje i řadu příloh, se mohou čtenáři seznámit na webových stránkách města Havlíčkova Brodu.