„Přestože přednostou a zakladatelem nemocnice byl František Zahradnický, profesor a předseda ortopedické společnosti, který se zasloužil o rozvoj československé ortopedie, oddělení jako samostatný celek vzniklo v Brodě až mnohem později. Profesor Zahradnický zde ortopedické operace vykonával již ve dvacátých letech, v době, kdy jediným odborným pracovištěm v naší republice byla ortopedická klinika profesora Chlumského v Bratislavě,“ informovala stručně o historii brodské ortopedie mluvčí nemocnice Petra Černo.

Vznik ortopedického oddělení je spojován se jménem doktora Václava Mičky až v roce 1958. V současné době brodská ortopedie uskuteční asi 2300 operací ročně.

Jak upřesnila mluvčí Černo při příležitosti připomínky tak významného výročí, se do Havlíčkova Brodu sjedou 14. června 2019 ortopedi z celé republiky. Brodští ortopedi totiž pořádají celodenní odborný seminář a pozvali si specialisty z různých ortopedických klinik.

Odborný seminář, který je zároveň akcí Spolku lékařů českých v Havlíčkově Brodě a okresního sdružení České lékařské komory v Brodě zahájí v 8.30 v sále Staré radnice senátor a starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl. Kromě exkurze do historie brodské ortopedie z úst primáře ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Havlíčkův Brod a garanta celé akce primáře Pavla Kubáta se budou ortopedi věnovat aktuálním trendům v diagnostice a léčbě ortopedických onemocnění. Brodská ortopedie má v rámci celé republiky vynikající pověst, nechat si operovat klouby právě v Brodě mají zájem i pacienti z jiných krajů.