„Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Havlíčkův Brod patří k vyhledávaným pracovištím pro pacienty z celé republiky. Ročně zde lékaři operují kolem 2100 pacientů a ambulantně ošetří 25 tisíc pacientů. Z důvodu dlouhodobého nárůstu počtu pacientů i počtu výkonů, jsme přistoupili k rozšíření tohoto oddělení. Nově tedy mají pacienti k dispozici dvoulůžkový pokoj a tělocvičnu pro fyzioterapii,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo, proč k rozšíření ortopedického oddělení došlo.

I podle technického náměstka nemocnice Josefa Tvrdého, jak podotkla mluvčí Černo, bylo rozšíření oddělení nutné. „Stále se zvyšující požadavky na kvalitu poskytování zdravotnické péče přinášejí požadavky na zvýšení úrovně vybavení zdravotnických oddělení. Proto jsme se rozhodli provést rozšíření tohoto oddělení,“ komentoval stavební úpravy technický náměstek Tvrdý. „Takto vzniklou vestavbou se nám podařilo rozšířit ortopedické oddělení o jeden dvoulůžkový pokoj, vytvořit odpovídající skladovací prostory, vyšetřovnu pro fyzioterapeuta, místnost pro vrchní sestru,“ upřesnila mluvčí Černo. Jak dodala, bylo tím dosaženo podstatného zlepšení podmínek pro léčbu pacientů a pracovních podmínek pro zdravotnický personál.

Celkově nyní ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice disponuje 35 lůžky. Stěžejním spektrem péče oddělení je endoprotetika velkých a malých kloubů (nahrazení nemocného kloubu protézou). Traumatologie (poranění) pohybového aparátu, obecná ortopedie, sportovní medicína s využitím artroskopie a péče o pacienty s onemocněním páteře. „V posledních letech došlo na našem oddělení k významnému rozvoji chirurgie ruky,“ zdůraznila mluvčí Černo.

Jak v minulosti psal Havlíčkobrodský deník, se brodská nemocnice proslavila léčbou artrózy kořenového kloubu palce u ruky za pomoci speciální protézy, která připomíná vzhledem protézu kyčelního kloubu v menším provedení. Lékař Lubomír Trtík je autor CMC protézy, která je v současnosti již využívána i v zahraničí. „Nedávno navázaná spolupráce s profesorem Tobren Beak Hansenem z Dánska bude nepochybně přínosem pro další vývoj tohoto implantátu," dodal primář oddělení Pavel Kubát.

Primář oddělení si chválí zejména stabilní personální obsazení oddělení, které kromě operačních výkonů zajišťuje komplexní ambulantní péči o pacienty s problémy pohybového aparátu na ortopedické ambulanci, ve specializované poradně pro onemocnění ruky, poradně pro onemocnění páteře, specializované ambulanci pro dětskou ortopedii a na traumatologické ambulanci kam přicházejí pacienti s úrazem. Ortopedi zajišťují také screening onemocnění dětských kyčlí s pomocí ultrazvuku.