„Zastupitelstvo žádost obyvatel Klanečné projednalo a nakonec jsme společně dospěli k jinému řešení,“ sdělil starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl (ODS). Počty osadních výborů se na Havlíčkobrodsku do budoucna zvyšovat nebudou.

Jak upřesnil starosta Tecl dohodli se obyvatelé Klanečné s Poděbaby, že do tamního osadního výboru vyšlou jednoho svého zástupce, který tam bude mít za úkol starat se o rozvoj Klanečné a prosazovat přání a zájmy tamních obyvatel. Místo mu přenechá jeden zástupce z Poděbab.

Už jednou zastupitelé města Havlíčkův Brod podobnou žádost o zřízení nového osadního výboru nepodpořili. Tehdy se jednalo dokonce o přání obyvatel jedné z havlíčkobrodských čtvrtí. Podle radních není vhodné počty osadních výborů neustále zvyšovat, protože tím se jen podporuje nárůst zbytečné administrativy, který nikomu neprospívá ani nepomáhá.