Zvoneček je místo, kde najdou zázemí ženy s dětmi, ženy na mateřské. Všichni bez rozdílu a bez ohledu na jejich finanční situaci. Zváni jsou i tatínkové. Nejbohatší program nabízí Zvoneček ve všední den dopoledne, to se zde scházejí rodiče na mateřské, odpoledne se zde konají různé přednášky a kurzy o víkendech se v prostorách Zvonečku cvičí nebo se zde scházejí různé kroužky. 

Mateřské centrum Zvoneček je jedním z projektů havlíčkobrodské Oblastní charity a je registrovaným členem Sítě Mateřských center ČR. V Brodě sídlí už celých 17 let. Založeno bylo roku 2001 v Perknově v kulturním sále hasičské zbrojnice.