Unikátní expozice, které přibližují osudy a vzpomínky židovských dětí za druhé světové války, jsou obohaceny o příběhy židovské komunity přímo ze Světlé nad Sázavou. V projektu Zmizelí sousedé je zpracovali studenti světelské Akademie.
Jedná se o dvě výstavy. Děvčata z pokoje 28 a Neztratit víru v člověka. „První vznikla na podkladě stejnojmenné knihy německé novinářky Hannelore Brennerové a jsou v ní zobrazeny osudy dívek vězněných v terezínském ghettu v jednom z kinderheimů na pokoji číslo 28. Z šedesáti zmiňovaných židovských děvčat jich přežilo jen patnáct,“ přiblížila výstavu ředitelka kulturního zařízení KyTICe Jana Kupčíková.

Výstavní panely zobrazují jejich každodenní starosti, malé radosti a především silná přátelství, která tu vznikla. „Chceme ukázat nejenom osudy deportovaných dívek, ale i události, které tomu předcházely,“ vysvětlila Jana Kupčíková. Další výstavou je expozice Neztratit víru v člověka aneb Protektorát očima židovských dětí. „Jsou to fotografie vzpomínky, vyprávění, názory a pohled na svět, který se pro všechny tyto děti tragicky změnil,“ doplnila ředitelka KyTICe.

Putovní výstavy Židovského muzea mají za cíl oslovit žáky a studenty základních a středních škol a záživnou formou jim přiblížit náročné téma holokaustu. „Výstava je opravdu hodně emotivní, a to i díky tomu, že jsme ji doplnili i o osudy Světeláků. Školám jsme nabídli komentované prohlídky, přizpůsobené věku návštěvníků. Jsou určené pro žáky od pátých tříd základních škol až po maturitní ročníky. Pracovnice knihovny Jiřina Roženská uvádí výstavu velmi zajímavě, s nespornou znalostí problematiky,“ dodala Jana Kupčíková.

Výstavu doplňují zaznamenané vzpomínky dosud žijících spoluobčanů. Jedním z nich je i Petr Mahler. Jeho dědeček patřil mezi ty, kteří koncentrační tábor přežili a vrátili se zpět do Světlé. V Terezíně, kde se seznámili jeho rodiče, se dokonce narodil. „Prožitky jsou i dle vlastního hodnocení návštěvníků velmi silné.

Holocaust je téma, které bychom měli stále připomínat. Je to memento pro všechny další generace. Je důležité nezapomenout. V rámci mimoškolního prostředí je tato vzdělávací forma pro studenty atraktivnější. Mají možnost i okamžité reflexe a sdílení prožitků,“ dodala na závěr ředitelka KyTICe. Výstavy budou ve Světlé k vidění do 22. října.

Z historie: Židé se ve Světlé nad Sázavou začali usazovat v 17. století. Komunita se zdržovala především za řekou, kde byl i starý židovský hřbitov. Transport s 69 Židy odjel ze Světlé nad Sázavou v červnu roku 1942. Putoval nejprve do Terezína a odtud do vyhlazovacích táborů v Osvětimi a Treblince. Konce války se nedožilo 56 světelských Židů a obec zanikla.