Rodina Trnkových se do historie nemocnice v Havlíčkově Brodě zapsala nesmazatelným písmem. Hned dva lékaři z této rodiny se stali vynikajícími odborníky, kteří brodskou nemocnici proslavili doma i v cizině. „Letos si připomínáme hned dvě významná výročí. Je to 135 let od narození vládního rady a primáře Pavla Trnky a sto let od narození jeho syna, primáře Pavla Trnky mladšího,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Životopisem lékařské rodiny Trnkových a historií celé brodské nemocnice se zabývá podrobně patolog Jan Betlach. „Pavel Trnka starší nepocházel z lékařské rodiny. Byl syn sklenářského mistra z Dolní ulice,“ upozornil na zajímavou skutečnost Betlach.

Jako lékař musel být Pavel Trnka velice nadaný, protože už po promoci pracoval na zahraničních klinikách v Hamburku nebo ve Vídni. Poté, co nastoupil do nemocnice v tehdejším Německém Brodě jako sekundář, dovedl během první světové války řídit celý ústav. „Pavel Trnka působil jako primář v Počátkách a Jindřichově Hradci. V roce 1926 se vrátil do Brodu, kde se o dva roky později stal ředitelem. Měl vysoké odborné kvality, autoritu a také smysl pro humor,“ řekl o Pavlu Trnkovi starším Jan Betlach. O tom, jak musel být Pavel Trnka starší schopný, svědčí podle Betlacha fakt, že v době hluboké hospodářské krize dokázal nemocnice rozvíjet a budovat.

Jeho odborná činnost zasahovala do všech oborů chirurgie. Stal se čestným členem Purkyňovy společnosti. „Vyhlášené byly jeho operace břišní, štítné žlázy a kýly novorozenců. Někdy v nemocnici i přespával, aby byl v případě potřeby po ruce. Mimořádným zákrokem v roce 1940 bylo vyjmutí jehly, kterou si pacient zabodl do srdce, což vzbudilo ohlas v celé Evropě. Vždy pracoval klidně a bez obav, bez klasického láteření chirurgů,“ zdůraznil Betlach.

Po ukončení pracovního poměru v roce 1956 Pavel Trnka nadále vykonával až do svých 85 let ve své vile soukromou praxi.  Podle Betlacha byl ředitel nemocnice Pavel Trnka nejenom velmi skromný člověk, který dbal na slušnost a etiku, ale měl doslova železné zdraví. „Sportoval, dodržoval životosprávu a nikdy nestonal. Nelehl si ani poté, co sám sobě operoval křečové žíly,“ konstatoval Betlach.

Jeho syn, Pavel Trnka mladší, jako potomek věhlasného brodského chirurga zřejmě neměl lehkou pozici, ale brzy se ukázalo, že má medicínu takříkajíc v krvi. „Díky vrozenému nadání, velkému citu a trpělivosti měl předpoklady a vlohy pro jemnou oční operativu. Byl vynikajícím chirurgem a vykonával široké spektrum očních operací. Zavedl nové metody a společně s techniky zkonstruoval některé přístroje. Zavedl používání operačního mikroskopu,“ poznamenal o Pavlu Trnkovi Betlach s tím, že osobnost mladšího Pavla Trnky byla vždy v odborných kruzích vnímána s velkým respektem. Primářem očního oddělení byl v letech 1973-1985.