Proto obecní úřad hledá pamětníky, kteří vlastní původní fotografii křížku, zároveň by si pamětníci mohli vzpomenout, proč se dotyčnému křížku říká Hraběnčin.