Josef z Havlíčkobrodska je už v důchodovém věku. Rozhodl se pro vyšetření, protože před několika lety měl plicní embolii v důsledku trombózy a trpí srdečními problémy.

Milan, který také dorazil, je podstatně mladší, ale chtěl mít jistotu. „Jsem totiž příležitostný kuřák, vykouřím denně tak tři až čtyři cigarety," přiznal se muž.

Světový den spirometrie se v havlíčkobrodské nemocnici konal vůbec poprvé. Ti, kteří se rozhodli vyšetření podstoupit, byli velmi překvapeni. „Pacienti očekávali většinou, že jim budeme strkat do úst nebo do nosu nějaké hadičky. Jenže samotné vyšetření je jednoduché a pacienta nijak nezatěžuje. Pacient vyplní v čekárně dotazník, sdělí svoji výšku a váhu, pak klidně vsedě dýchne do přístroje přes náústek. Na nose má přitom svorku. Nádech a výdech provede podle potřeby několikrát za sebou, výsledky zhodnotí počítač," vysvětlila ambulantní sestra.

Jestliže přístroj zaznamenal nějaké nesrovnalosti, byl pacient poslán za lékařkou, aby se mohl poradit na dalším způsobu vyšetření, případně léčbě.
„Spirometr přesně změří kapacitu plic a průchodnost dýchacích cest. Přístroj může odhalit i některé nemoci plic a průdušek, jako je průduškové astma a další. Vyšetření by jedenkrát ročně měli podstoupit především kuřáci nebo lidé s dlouhodobým kašlem přetrvávajícím déle než tři týdny či lidé s pocitem, že se jim těžce dýchá," doporučila lékařka plicního oddělení, Eva Stillerová.

Jak konstatovala, pacientů, kteří mají zájem nechat se vyšetřit na spirometru dopoledne, mnoho nepřišlo, přitom v populaci rapidně přibývá pacientů trpících astmatem, dušností a hlavně roste počet kuřáků, především mezi ženami.

Bronchitida, nemoc smrtelná

"Důvody jsou různé, proč pacienti podceňují vyšetření v plicní ambulanci. Jednak to jsou obavy z náročného a bolestivého vyšetření, přitom vyšetření na spirometru je nenáročné a rychlé. Někteří pacienti mají plicní oddělení spojené se závažnými chorobami. Jiní pacienti zase podceňují varovné příznaky, jako je dlouhodobý kašel a dušnost," povzdechla si lékařka.

Spirometrie je u plicních nemocí jednou ze základních vyšetřovacích metod, která může odhalit závažné onemocnění, jako je například bronchitida, již v počátku. „Pacienti netuší, že právě neléčená bronchitida může být smrtelnou nemocí. Léčba v jejím rozvinutém stádiu je náročná a drahá," zdůraznila lékařka.

Světový den spirometrie je celosvětovou akcí konanou pod záštitou České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Plicní oddělení brodské nemocnice ročně provede zhruba 4000 spirometrických vyšetření, z toho 2600 základních spirometrií a 1400 speciálních vyšetření, která mají blíže určit poruchu plicní ventilace.