„Proto na několika vybraných pokojích neurologického oddělení nainstalovali magnetické tabule 
s důležitými informacemi, které napomáhají lepší orientaci pacientů. Tabule jsou dalším krokem v systému trénování paměti pro pacienty po cévních mozkových příhodách, úrazech hlavy, neurologických onemoc-něních, lidi staršího věku 
s problémy s pamětí, pozorností a podobně," uved
la mluvčí nemocnice Petra Černo.

Poznávací funkce či procesy řadí neurologové mezi základní funkce lidského mozku.

Klinická praxe prokázala, že zvládnutí a používání tréninku kognitivních funkcí v každodenním životě vede ke stimulaci mozku, která přispívá k optimalizaci mozkových spojů 
a projevuje se nezávislým 
a plnohodnotným životem daného seniora.

„Kognitivní trénink se skládá z různých cvičení, která pomáhají zlepšit fungování poznávacích, kognitivních funkcí. Jsou jimi například soustředění, pozornost, myšlení, paměť, čtení, psaní a podobně. Cílem tréninku je udržet jednotli
vé schopnosti co nejdéle 
v dobré kondici a napomoci tak zkvalitnit život pacientů a zpomalit proces ubývání kognitivních schopností," vysvětlila klinická psycholožka nemocnice Irena Komendová.

Ambulance klinické psychologie již několik let nabízí rehabilitaci kognitivních funkcí nejen pro pacienty s Alzheimerovou chorobou.

Úroveň kognitivních funkcí pacientů se výraznou měrou podílí na přímé spolupráci seniora se zdravotníky.

„Má ale zásadní vliv i na soběstačnost a následně 
i na délku hospitalizace," dodala vrchní sestra neurologického oddělení Jitka Lišková a podotkla: „Hospitalizovaní senioři mají doslova celý den na očích aktuální datum, roční období, název oddělení, v němž jsou hospitalizováni, případně 
i další informace. Tím neustále trénují," dodala Lišková s tím, že sestry a sanitářky neurologického oddělení absolvovaly na konci minulého roku certifikovaný kurz zaměřený na cvičení paměti seniorů a lidí postižených demencí.