„Ženy se v rámci těchto setkání, které povedou zkušené sestry s dlouholetou gynekologickou praxí, mohou zeptat a seznámit se vším, co je po dobu hospitalizace, během operačního zákroku, po něm i po propuštění domů čeká," uved-la mluvčí nemocnice Petra Černo.

Ta dodala, že rady 
se budou týkat nejen samotného pobytu v nemocnici, ale také způsobu stravování či následné rehabilitace. Setkání se budou konat každé úterý od 14 do
17 hodin. Ženy se ale musejí předem objednat, a to na čísle 569 472 399.

Maximum informací

„Chceme pacientkám poskytnout maximum informací. Ženy mají před operací strach z neznámého prostředí, obavy ze zákroku, který je čeká a edukační setkání dává všem prostor se zeptat na cokoliv, ať už v osobní nebo odborné rovině. Tato setkání povedou porodní asistentky s dlouhodobou praxí na oddělení gynekologie. Ženy budou seznámeny s kompletní předoperační a pooperační péčí a chodem oddělení," sdělila k záměru vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Martina Horáčková.

Pacientky havlíčkobrodské nemocnice dostávají informace standardně 
a průběžně během hospitalizace.

„I přesto se stále setkáváme s různými komplikacemi zejména v oblasti stravování, kdy například blízká osoba z neznalosti přinese pacientce nevhodné potraviny a podobně. Díky edukačnímu setkání získá pacientka veškeré informace i v tištěné podobě předem, čímž můžeme podobným situacím předejít," podotkla Horáčková.

Součástí chystaných setkání bude i řešení konkrétních problémů a také poskytnutí veškerých informací týkajících se zákroků, které mají pacientky podstoupit.

„Setkání s pacientkami obsáhne, tedy podle zájmu 
i prohlídku oddělení, diskusi s cílem umožnit jim položit dotazy a získat odpovědi. Pacientky mohou také volit mezi skupinovým a individuálním setkáním," uzavřela Černo.