Stavebními úpravami projdou postupně stanice ARO a JIP chirurgických oborů i prostory centrálních operačních sálů. Po dokončení prací budou pacienti pobývat v moderních pooperačních pokojích. Provoz dotčených stanic bude po dobu trvání rekonstrukce omezen.

„Jde o dlouhodobě plánovanou akci s cílem rozšířit stanice o pooperační pokoje. Vše bude probíhat za finanční podpory našeho zřizovatele, tedy Kraje Vysočina," sdělil technický náměstek Nemocnice Havlíčkův Brod Josef Tvrdý. Předpokládaný rozpočet stavebních prací počítá s částkou pěti a půl milionu korun. Stavební úpravy přinesou některé dočasné změny, především co se týče vstupu na stanice. „Přístup bude zajištěn přes chirurgický trakt směrem k ARO ambulanci po bočním schodišti. Trasa bude barevně vyznačena.

Přesné informace budou pacientům a návštěvám též poskytovat čtyřiadvacet hodin denně pracovnice informačního centra," řekla mluvčí nemocnice Petra Černo.

Dlouhá léta provozu

Od 18. července dojde také ke stavebním úpravám dvou operačních sálů na oddělení centrálních operačních sálů. Prostory projdou všestrannou modernizací, což výrazně zvýší bezpečnost prostředí pro velké operační zákroky.

„Po osmnácti letech nepřetržitého provozu dojde k opravě aseptických operačních sálů. Při této akci bude provedena výměna elektrovodivé podlahy v prostorách určených k přípravě pacienta na operaci a v pooperačním boxu," uvedl Tvrdý. „K výměně podlah dojde také v bezprostředně navazujících prostorách, jakými jsou sklady zdravotnického materiálu, sklady kloubních náhrad 
a přípravny operačních týmů. Vstupní a výstupní dveře budou vyměněny za plně automatické, modernizací projde vzduchotechnika, vymění se 
i nábytek," podotkl Tvrdý.

Veškeré stavební úpravy vylepší pracovní prostředí nemocnice a zajistí podmínky pro udržení vysokých hygienických požadavků na toto oddělení a jeho modernizaci. Ukončení prací je naplánováno na 13. srpna.

„Počet operací v naší nemocnici dlouhodobě stoupá. Ročně se u nás uskuteční v průměru 9 500 operačních výkonů plus 1 350 porodů. Pooperační pokoje a lůžka JIP jsou plně vytížena," poznamenala Černo.