V havlíčkobrodské nemocnici jim v takovém případě pomůže nově ergoterapeut.

Tito specialisté již působí, kromě Pelhřimova, ve všech nemocnicích, které na Vysočině zřizuje kraj.

„Ergoterapie je terapie, která je primárně určena osobám s postižením. Pomáhá těmto osobám využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí k práci, zábavě a k sebeobsluze.  Ergoterapeut má tedy na starost pacienty, kteří jsou nějak fyzicky nebo psychicky postiženi, ať už jen dočasně nebo trvale," vysvětlila mluvčí nemocnice Petra Černo.

Návrat do běžného života

Za pomoci různých činností se podle mluvčí ergoterapeut snaží, aby se pacient mohl vrátit do běžného života. Ergoterapeut, v tomto případě ergoterapeutka Eva Chvátalová, v havlíčkobrodské nemocnici pomáhá pacientům všech oddělení, ovšem nejčastěji se s ní pacienti potkají na rehabilitačním a neurologickém oddělení.

Ergoterapeut nejdříve provede vstupní vyšetření a pak zahájí vlastní ergoterapii, kterou můžeme rozdělit na dvě části, individuální a nácvik všedních denních činností. „Ergoterapii indikuje lékař, stejným způsobem jako fyzioterapii. Lékaři mohou doporučit ergoterapii i ambulantně, přes rehabilitační ambulanci," zdůraznila mluvčí.

Cílem ergoterapie je pomáhat ve zlepšení schopností, které osoba potřebuje pro zvládání běžných denních činností, práce, sebeobsluhy i volného času. Ergoterapie pomáhá pacientům zapojit se do jeho prostředí a podpořit jeho zdraví a duševní pohodu prostřednictvím smysluplné aktivity a zaměstnávání. Ergoterapie dává pacientům možnost účastnit se každodenního života, bez ohledu na jejich zdravotní postižení.

Co dělá ergoterapeut

Provádí hodnocení a nácvik běžných denních činností, jako příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání. Na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností sestavuje krátkodobý a dlouhodobý plán terapie, ve spolupráci s ostatními odborníky provádí rehabilitaci. Doporučuje kompenzační a technické pomůcky a učí pacienty, členy rodiny a ošetřovatelský personál tyto pomůcky využívat, poskytuje poradenské služby a instruktáže. Další podrobnosti o činnosti ergoterapeuta najdou pacienti na webových stránkách nemocnice www.onhb.cz.

Zdroj: Nemocnice Havlíčkův Brod